Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prezentace studentských výzkumů Skoků a Tepelska byla věnována i toužimskému zámku

7. 11. 2009

V sobotu 7. listopadu 2009 v sále toužimského KICu v budově historické radnice, hned naproti toužimskému zámku, proběhla veřejná prezentace studentských výzkumných projektů Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola z Prahy. Zúčastnilo se jí asi 15 zájemců, kteří se do Toužimi sjeli až z Plzně či Karlových Varů.

Výstupem studentského výzkumu Skoků v roce 2009 je obsáhlý sborník a rovněž CD, natočeny byly také krátké filmy (materiály budou zájemcům k nahlédnutí ve Skocích), podobně vznikly krátké filmy i o bečovsko-toužimském projektu, práce jsou rovněž přístupná na internetu na těchto stránkách:

   www.prirodniskola.cz

   www.tepelsko.czweb.org

   www.prirodniskola.czweb.org

 

Studenti výsledky své práce v kraji prezentovali již v říjnu. Kromě výzkumu Skoků se zabývali ještě dalšími tématy a místy na Tepelsku a okolí. Veřejné prezentace studentských výzkumů Tepelsko 2009 proběhly ve dvou termínech: ve středu 21.10. od 17.00 hod. v ZUŠ v Bečově nad Teplou a ve čtvrtek 22.10. od 16.30 hod. v římskokatolickém farním úřadě v Mariánských Lázních. V obou uvedených obcích se rovněž uskutečnily neveřejné prezentace pro žáky místních škol. 

V Toužimi studenti prezentovali dva své výzkumy, které se dotýkají regionu Toužimska, jednak výzkumy v zaniklé vsi Skoky u Žlutic s ohroženým poutním kostelem Navštívení Panny Marie a pak také projekt vzdělávacího centra stavebně historických průzkumů na státním hradě Bečov nad Teplou, kdy jim tehdy ještě bezprizorní objekt toužimského zámku posloužil k ověření znalostí, získaných absolvováním kurzu stavební historie v Bečově. Při svém průzkumu toužimského zámku zjistili řadu zajímavých zjištění a v podstatě tak podpořili myšlenky na záchranu hodnot této ohrožené stavební památky. Kromě toho vytvořili ke zkvalitnění prezentace Bečovského hradu a relikviáře sv. Maura zajímavé filmové dokumenty, které také upororňují na Toužimský zámek.

Po prezentaci následovala živá diskuze na téma budoucnosti toužimského zámku. Z ní vyplynula potřeba reagovat na nově vzniklou situaci, kdy se objekt vrátil po 10 letech bezprizornosti, devastace a chátrání zpět do vlastnictví města Toužimi. To by mělo reagovat změnou koncepce strategického plánu rozvoje obce a přehodnocením využitelnosti zámeckého pivovaru. Současně by se měla věnovat pozornost organizačnímu zajištění správy zámeckého areálu a jeho co nejrychlejšího oživení, např. dílčím využitím pro vhodné turistické, vzdělávací či kulturní aktivity při současném maximálním využití veškerého nabízeného potenciálu, včetně nabídek na pomoc či využití objektů. Diskutovalo se i o různých variantách a formách vlastnictví. 

Do diskuze se aktivně zapojilo i naše sdružení Pod střechou, které nabídlo své zkušenosti ze záchrany poutního kostela ve Skocích. Rovněž se rozhodlo iniciovat další diskuzní setkání  na téma toužimského zámku na přelomu listopadu a prosince. Zcela určitě se o zámku bude diskutovat i na zasedání zastupitelstva města Toužimi 10. prosince 2009.