Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kauza náměstí - další veřejný útok na sdružení

1. 12. 2009

   V nejnovějším vydání Toužimských novin (TN) č. 6/2009 z 9.11.2009, zpravodaje Městského úřadu v Toužimi, napadl starosta města Toužimi p. Vrána naše sdružení kvůli účasti při projednávání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k projektu „Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad“, kdy jsme pouze využili našeho práva a v souladu s naším posláním a zaměřením obhajovali zachování kulturních hodnot tohoto prostoru a prosazovali efektivní a účelné řešení záměru i realizace. Článek TN ke stažení zde.

 

   V Toužimských novinách jsme obviňováni z toho, že jsme naším stanoviskem k projektu způsobili to, že orgán státní památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary vydal zamítavé závazné stanovisko a tím způsobil průtahy a neumožnil podat městu žádost o dotační titul na uvedenou „regeneraci“ náměstí a tím znemožnil její provedení.  

 

   Stav náměstí je dlohodobě kritiziován toužimskou veřejností a tímto svým zavádějícím vyjádřením se vedení města v čele se starostou snaží v očích veřejnosti svalit vinu za neúspěšnou realizaci „regenerace“ na naše sdružení, čímž nás hrubě diskredituje v očích nepoučené veřejnosti a hrubě poškozuje dobré jméno naší organizace. Využívá k tomu každé příležitosti a zejména právě místního média v němž však neumožňuje zveřejnit stanovisko druhé strany.  

 

Pan starosta Vrána by si měl uvědomit, že vinu na neúspěšné „regeneraci“ nese především ten, kdo nechtěl naslouchat radám a odmítl nabízenou spolupráci a pomoc, ten, kdo nedbal upozornění a varování, že některé záměry jsou z hlediska památkové péče i zájmů veřejnosti a uživatelů náměstí nevhodné či  zcela nerealizovatelné. Arogantním přehlížením nabízené pomoci a dobře míněných rad, prosazováním nevhodných záměrů tak sám přispěl k zamítavému stanovisku památkářů a tím ke znemožnění včasného podání žádosti o příslušnou dotaci.

 

   A skutečnost, že Krajský úřad Karlovarského kraje vyhověl v odvolacím řízení investorovi, tedy městu, není žádným argumentem. V obdobné kauze karlovarského hotelu Grand Majestic kraj kontraverzní stavbu rovněž „pustil“, ovšem na základě odvolání památkářů z magistrátu a památkového ústavu pak ministerstvo kultury stanovisko kraje zamítlo! Kdyby se někdo v kauze toužimského náměstí vůči verdiktu kraje tehdy odvolal, tak by to nejspíše dopadlo podobně a p. starosta Vrána a jeho přátelé by si nedovolili své trapné invektivy vůči sdružení a dalším osobám. 

 

 

 

                                                        Jiří Schierl, předseda Pod střechou, o. s.